Kazek Urbańczyk
Strona Zespołu Synodalnego

"Jestem, Który Jestem"

Materiały dyskusyjne na luty 1999

Temat poprzedni       Spis treści       Temat następny
Powrót do strony katolickiej   Powrót do strony głównej
Chętnie poznam Twoje uwagi, napisz pod:   kazeku@poczta.onet.pl

Widzieć

Góra strony       Ocenić       Działać       Stopka strony

1. «Jestem, Który Jestem» - Uczymy się na lekcjach religii o tych słowach, wypowiedzianych do Mojżesza z krzaka ognistego, słyszymy je podczas czytań liturgicznych, znamy je, ale czy na pewno? Czy one coś dla nas znaczą? Czy z nich coś wynika? Czy też wielu z nas zdarza się, że słyszymy je, a potem wypadają one z głowy?

2. «Jestem, Który Jestem» - Dla nas brzmi to trochę, jak "odczep się i nie pytaj kto ja jestem". Ale wnet potem padają słowa "Tak powiesz: JESTEM posłał mnie do was". Więc znaczy to coś więcej. Jest to imię tajemnicze, ale ilu z nas zastanawia się nad jego tajemnicą? Czy w ogóle dostrzega tu tajemnicę?

3. «Jestem, Który Jestem» - Czyli jestem Bogiem, który jest, który istnieje. Tak się składa jednak, że słowa «jest», «istnieje», zawierają, przynajmniej w naszym języku, pewien element bierności.
Jeśli na pytanie: "Co ktoś robi?" słyszymy odpowiedź "Po prostu jest, po prostu istnieje" znaczy to tyle samo, co "nie robi nic".

4. Taka recepcja imienia «Jestem, Który Jestem» jest w części utrwalana przez jego filozoficzną percepcję. Filozofowie dopatrują się tutaj objawienia Boga, jako bytu absolutnego, bytu per se... Ale taki Bóg filozofów może doskonale być Bogiem deistycznym.

5. Może więc dlatego wśród wiernych często rodzi się postawa: "Ty sobie Panie Boże bądź, a ja sobie będę postępował po swojemu. Możesz sobie być, byleś się mnie nie czepiał". Bo czym innym jest przyjąć do wiadomości, że Bóg istnieje, czym innym zawierzyć Bogu, który człowiekowi stawia wymagania.

6. Postawa deistyczna rodzi się też często z zawiedzionych oczekiwań. Bóg jest dobry? Czemu więc pozwala by na świecie panoszyło się zło? Czemu pozwala na tyle nieszczęść i tragedii? Na tyle zbrodni?
Gdzie był Bóg, gdy dymiły kominy krematoriów Oświęcimia?

7. Wydaje się jednak, że większość wiernych w ogóle się nie zastanawia nad imieniem «Jestem, Który Jestem». To, ich zdaniem, temat dla teologów, nie dla zwykłych śmiertelników, nie dla nich, nie do tego, by nad tym imieniem zastanawiać się.

8. W Starym Testamencie wiele jest opisów bezpośredniej interwencji Bożej wobec narodu wybranego. Potem wydaje się, że Bóg Ojciec przestał działać. Jakby z przyjściem Chrystusa na świat ustała bezpośrednia interwencja Boża w losy ludzkie. Modlimy się nieraz o cuda, ale oczekujemy ich od Jezusa Chrystusa, Jego Matki, świętych pańskich. Czy kto oczekuje cudów ze strony Boga Ojca?

Ocenić

Góra strony       Widzieć       Działać       Stopka strony

1. Mojżesz... rzekł Bogu: "Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg Ojców naszych posłał mnie do was. Lecz, gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?" Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: "JESTEM, KTÓRY JESTEM". I dodał: "Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was... To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia" (Wj 3,13-15)

2. Objawiając swoje tajemnicze imię JAHWE (JHWH) "Ja Jestem Tym, Który Jest", "Ja Jestem Tym, Który Jestem" lub "Ja Jestem, Który Jestem", Bóg mówi, kim jest i jakim imieniem należy Go wzywać. To imię Boże jest tajemnicze, tak jak Bóg jest tajemnicą. Jest ono imieniem objawionym, a zarazem w pewnej mierze uchyleniem się od ujawnienia imienia, i właśnie przez to wyraża ono najlepiej, kim jest Bóg, który nieskończenie przekracza to wszystko, co możemy zrozumieć, lub powiedzieć o Nim; jest On " Bogiem ukrytym" (Iz 45,15). Jego imię jest niewymowne, a zarazem jest On Bogiem, który staje się bliski ludziom. (KKK 206)

3. «Jestem, Który Jestem» po pierwsze znaczy: " Jestem Bogiem żywym, Bogiem prawdziwym, który na prawdę JEST. Inaczej, niż bogowie pogańscy. To srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. Mają usta, ale nie mówią; mają oczy, ale nie widzą; mają uszy ale nie słyszą i nie ma oddechu w ich ustach. (Ps 135,15-17) Bogowie pogan to ułuda (Ps 96,5) Poza Mną nie ma innego Boga."

4. «Jestem, Który Jestem» znaczy także: "Jestem Bogiem, który JEST obecny, który jest z wami, tak jak byłem z waszymi przodkami. Jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Jak im przychodziłem z pomocą, tak będę i wam." Bóg jest zawsze przy swoim ludzie, by go ratować, by go zbawiać.
Nie jest przypadkiem, że imię Jezus znaczy " Jahwe zbawia", że Emmanuel znaczy: " Bóg z nami".

5. «Jestem, Który Jestem» to Bóg, który nie zna odmiany. Niebo i ziemia... przeminą, Ty zaś pozostaniesz. I całe one jak szata się zestarzeją... Ty zaś jesteś zawsze ten sam i lata Twoje nie mają końca (Ps 102,27-28). Ten Bóg niezmienny stanowi wśród zmienności świata oparcie dla ludzi. Jedyną opokę, jedyną ostoję. On jest Jedynym, któremu można zawierzyć i zaufać, bo nie doznając odmiany będzie zawsze Bogiem wiernym, wiernym sobie i swoim obietnicom. (por. KKK 212)

6. Po grzechu Izraela, który odwrócił się od Boga, by czcić złotego cielca, Bóg wysłuchuje wstawiennictwo Mojżesza i zgadza się iść pośród niewiernego ludu, okazując w ten sposób swoją miłość. Gdy Mojżesz prosi, by mógł zobaczyć Jego chwałę, bóg odpowiada: "Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana (JHWH)" (Wj 33,18-19). Pan przechodzi przed Mojżeszem i mówi: "Jahwe, Jahwe Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność" (Wj 34,6) Mojżesz wyznaje wówczas, że Pan jest Bogiem, który przebacza. (KKK 210)

7. Imię Boże "Ja Jestem" lub " On Jest" wyraża wierność Boga, który mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje "swą łaskę w tysiączne pokolenie" (Wj 34,7). Bóg objawia, że jest "bogaty w miłosierdzie" (Ef 2,4), aż do dania swojego jedynego Syna. Jezus oddając swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże: "Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM" (J 8,28). (KKK 211)

8. «Jestem, Który Jestem» zawiera prawdę, że tylko Bóg JEST. Stąd należąca do Tradycji Kościoła interpretacja: Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości, bez początku i bez końca. Podczas, gdy wszystkie stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, czym są i co posiadają, On sam jest swoim bytem i z siebie samego jest tym wszystkim, czym jest. (por. KKK 213)

9. Bóg naszej wiary objawił się jako Ten, który Jest; pozwala się poznać, jako "bogaty w łaskę i wierność". Sam Jego Byt jest Prawdą i Miłością. (KKK 231)

KKK = Katechizm Kościoła Katolickiego

Działać

Góra strony       Widzieć       Ocenić       Stopka strony

1. Kontekst, w jakim objawione zostało Imię «Jestem, Który Jestem» świadczy, że Bóg Ojciec jest daleki od bezczynności, bierności czy obojętności na ludzkie losy.
Świadczy też o tym to, że Syna swego Jednorodzonego dał nam, aby nas zbawił, że zesłał nam Ducha Świętego.

2. Czy kiedykolwiek zastanawiam się nad tajemnicą imienia «Jestem, Który Jestem»? Co imię to znaczy dla mnie? Co mi ono mówi o Bogu? Jaki jest mój obraz Boga Ojca?

3. Jaka jest nasza postawa wobec Boga Ojca? Czy jest on Bogiem bliskim, czy dalekim? Czy jest Bogiem z nami, obecnym tu i teraz, interweniującym w nasze życie?
Do jakiego Boga mówię Ojcze Nasz? Przecież nie do Boga obojętnego.

4. Czy Bóg, ten który JEST, Bóg niezmienny, nie znający odmiany, jest dla mnie oparciem, skałą i schronieniem? Czy mu zawierzam w swym życiu? W swym postępowaniu?

5. Imię Boże «Jestem, Który Jestem» jest bogatym tematem teologicznym, ale czy jest dobrym tematem duszpasterskim? Z powyższych punktów wynika, że może być takim tematem. Czy jednak duszpasterze są do takiego tematu dostatecznie przygotowani? Czy przeciętny proboszcz, wiele lat po seminarium, potrafi na ten temat wygłosić kazanie do wiernych tak, by było przystępne, zrozumiałe i by z niego wynikało coś konkretnego?

6. Wydaje się, że «Jestem, Który Jestem» to trudny temat dla duszpasterzy, trudny także do rozważań w zespołach synodalnych. Jak go poruszyć, by wynikło z tego coś dotyczącego codziennego życia?

7. A przecież Bóg nieznający odmiany, stanowiący oparcie, jedyny element stałości w naszym świecie ulegającym tak szybkim przemianom; Bóg, któremu zawierza się życie, bo tylko On jest wierny, wszak może się zdarzyć, że nawet najlepsi przyjaciele nas zawiodą; Bóg, który jest obecny, który jest z nami, zawsze i wszędzie; Bóg miłosierny i litościwy, Bóg, który jest naprawdę - wszystko są to tematy bardzo potrzebne większości z nas.

8. Wymagają one jednak nie tylko biernego słuchania nauczających duszpasterzy, ale i samodzielnego przemyślenia, samodzielnego zrozumienia powyższych treści. Wtedy może zdarzyć się wiele, może się odmienić całe nasze życie.
Bo imię «Jestem, Który Jestem» zostało objawione nie żeby stanowiło łamigłówkę dla teologów, ale by nam czyniło bliższym Boga, Boga Ojca.

9. A także byśmy lepiej rozumieli Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, przez którego Bóg, w tych dniach ostatecznych, przemówił do nas. A który często, mówiąc sobie, używał słowa JESTEM.

Góra strony    Widzieć       Ocenić       Działać