Modlitwa na Rok Jezusa Chrystusa
Modlitwa na Rok Ducha Świętego

Powrót do Strony katolickiej
Powrót do Strony głównej

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II

na rok Boga Ojca

trzeci rok przygotowań
do Wielkiego Jubileuszu roku 2000

 

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi,
Ojcze Jezusa i nasz Ojcze
Błogosławiony bądź, o Panie,
bowiem w swoim nieskończonym miłosierdziu
pochyliłeś się nad nędzą człowieka
i dałeś nam Jezusa, Syna Twego, zrodzonego z Niewiasty,
jako naszego Zbawcę, Przyjaciela i Brata.

Dzięki Ci, dobry Ojcze,
za dar Roku Jubileuszowego;
spraw, aby stał się czasem łaski,
i wielkiego powrotu do rodzinnego domu,
gdzie Ty, pełen miłości, oczekujesz zagubionych synów,
by objąć ich uściskiem pojednania
i zaprosić do Swego stołu
odzianych w szatę odzyskanej godności.

Tobie, Ojcze wieczna chwała!

Ojcze najłaskawszy,
rozpal w Roku Świętym
żarliwą miłość do Ciebie i do ludzi:
uczniowie Chrystusa niech szerzą sprawiedliwość i pokój,
głoszą ubogim Dobrą Nowinę,
a maluczkich i odepchniętych
niech Matka Kościół ogarnie swą szczególną miłością.

Tobie, Ojcze wieczna chwała!

Ojcze sprawiedliwy,
niech Wielki Jubileusz stanie się czasem sprzyjającym,
aby wszyscy katolicy odkryli na nowo radość
w słuchaniu i przeżywaniu Twojego słowa,
i w pełnym poddaniu się Twojej woli;
aby łamiąc wspólnie chleb
i wielbiąc Cię hymnami i pieśniami pełnymi ducha
poznali wartość jedności braterskiej.

Tobie, Ojcze wieczna chwała!

Ojcze, bogaty w miłosierdzie,
niech święty Jubileusz będzie czasem otwarcia serc,
dialogu i spotkania
z wszystkimi wierzącymi w Chrystusa
i z wyznawcami innych religii:
w Twej nieogarnionej miłości
okaż światu nieskończone miłosierdzie.

Tobie, Ojcze wieczna chwała!

Boże, Ojcze wszechmogący,
spraw, aby wszystkie Twe dzieci doświadczyły,
że na drodze do Ciebie,
ostatecznego celu człowieka,
towarzyszy im łaskawie Najświętsza Panna Maryja,
ikona czystej miłości,
przez Ciebie wybrana na Matkę Chrystusa i Kościoła.

Tobie, Ojcze wieczna chwała!

Tobie, Ojcze życia,
Początku bez początku,
Tobie, najwyższe Dobro i wieczna Światłości,
z synem i Duchem Świętym
cześć i chwała, uwielbienie i dziękczynieni
po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Na górę strony