Modlitwa na Rok Ducha Świętego
Modlitwa na Rok Boga Ojca

Powrót do Strony katolickiej
Powrót do Strony głównej

 

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II

na rok Jezusa Chrystusa

pierwszy rok przygotowania
do Wielkiego Jubileuszu roku 2000

 

Panie Jezu Chryste,
Pełnio czasu i Królu wieków
Przygotuj nasz umysł do świętowania z wiara
Wielkiego Jubileuszu Roku Dwutysięcznego,
tak, aby stal się rokiem łaski i miłosierdzia.

Daj nam serce pokorne i proste,
abyśmy mogli w wielkiej zadumie
rozważyć tajemnice Twojego Wcielenia
i poznać, ze Ty, Syn Najwyższego,
w łonie Dziewicy, przybytku Ducha Świętego,
stałeś się naszym Bratem.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała,
teraz i na wieki wieków.

Jezu, początku i pełnio nowego człowieka,
pociągnij ku sobie nasze serca,
abyśmy porzuciwszy błędne ścieżki
podążali Twymi śladami
drogą wiodącą ku życiu.

Spraw, abyśmy wierni obietnica chrzcielnym
żyli zgodnie z naszą wiarą,
dawali gorliwie świadectwo Twemu słowu,
tak, aby w rodzinie i w społeczeństwie
zajaśniało żywe światło Twojej Ewangelii.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała,
teraz i na wieki wieków.

Jezu, mocy i mądrości Bożą,
rozpal w nas miłość do Pisma Świętego,
bo w nim rozbrzmiewa glos naszego Ojca,
który nas oświeca, karmi i pociesza.

Jezu, Słowo Boga Żywego,
odnów w Kościele zapał misyjny,
aby wszystkie ludy doszły do poznania Ciebie,
prawdziwego Syna Bożego
i prawdziwego Syna człowieczego,
jedynego Pośrednika
między człowiekiem i Bogiem.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała,
teraz i na wieki wieków.

Jezu, źródło jedności i pokoju,
umocnij więź wspólnoty w Twoim Kościele,
ożyw działalność ekumeniczna,
aby wszyscy Twoi uczniowie, mocą Twego Ducha,
stali się jedno.

Ty, który dałeś nam jako zasadę życia
nowe przykazanie miłości,
uczyń nas budowniczymi solidarnego świata,
w którym wojnę zwycięży pokój,
a cywilizację śmierci zastąpi umiłowanie życia.

Tobie, o Chryste, cześć i chwała,
teraz i na wieki wieków.

Jezu, Jednorodzony Synu Ojca,
pełen laski i prawdy,
światłości oświecająca każdego człowieka,
obdarz pełnią Twojego życia
wszystkich ludzi szukających Ciebie
szczerym sercem.

Tobie, Odkupicielu człowieka,
Któryś jest początkiem i końcem czasu
i wszechświata
i Ojcu, który jest źródłem
niewyczerpalnym wszelkiego dobra,
i Duchowi Świętemu,
pieczęci nieskończonej miłości,
wszelka cześć i chwała
po wszystkie wieki wieków.

Amen.

Na górę strony