Kazek Urbańczyk
Strona Zespołu Synodalnego

Słowo ciałem się stało

Materiały dyskusyjne na luty 2000

Temat poprzedni       Spis treści       Temat następny
Powrót do strony katolickiej   Powrót do strony głównej
Chętnie poznam Twoje uwagi, napisz pod:   kazeku@poczta.onet.pl

    W lutym 1997 dyskutowaliśmy temat:

Jezus Chrystus narodził się z Najświętszej Marii Panny

i wprawdzie dziś inaczej rozmieścilibyśmy w opracowanym tekście akcenty, ale różnice nie byłyby tak wielkie, by warto było ponownie opracowywać temat właściwie ten sam.