Modlitwa na Rok Jezusa Chrystusa
Modlitwa na Rok Ducha Świętego
Modlitwa na Rok Boga Ojca

Powrót do Strony katolickiej
Powrót do Strony głównej

 

MODLITWA OJCA ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II

na obchody
Wielkiego Jubileuszu roku 2000

Bądź błogosławiony, Ojcze,
bo w swojej nieskończonej miłości
dałeś nam jednorodzonego Syna swego,
który za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało
w niepokalanym łonie Maryi Panny
i dwa tysiące lat temu narodził się w Betlejem.
On stał się naszym towarzyszem drogi
i nadał nowy sens historii,
która jest wspólnym wędrowaniem pośród trudów i cierpień,
drogą wierności i miłości
ku nowym niebiosom i nowej ziemi,
w których Ty, zwyciężywszy śmierć,
będziesz wszystkim we wszystkich.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

Niech z Twojej łaski, Ojcze, Rok Jubileuszowy
będzie czasem głębokiego nawrócenia
i radosnego powrotu do Ciebie;
niech będzie czasem
wzajemnego pojednania ludzi
i przywrócenia zgody między narodami;
czasem, w którym miecze zostaną przekute
na lemiesze,
ucichnie oręż i wzniesie się pieśń pokoju.
Daj nam, Ojcze,
abyśmy przeżyli Rok Jubileuszowy
idąc z uległością za głosem Ducha Świętego,
wiernie naśladując Chrystusa,
wytrwale słuchając słowa Bożego
i przystępując do źródeł łaski.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

Mocą swojego ducha wspomagaj, Ojcze,
Kościół w dziele nowej ewangelizacji
i kieruj naszymi krokami po drogach świata,
abyśmy głosili Chrystusa swoim życiem,
podążając szlakiem naszej ziemskiej pielgrzymki
ku miastu światłości.
Niech uczniowie Jezusa obdarzają miłością
ubogich i uciśnionych;
niech będą solidarni z potrzebującymi
i hojni w dziełach miłosierdzia;
niech okazują łagodność braciom,
aby sami mogli zaznać Twojej łagodności
i przebaczenia.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

Pozwól, Ojcze, aby uczniowie Twojego Syna,
oczyściwszy pamięć i uznawszy własne winy,
stanowili jedno, aby świat uwierzył.
Niech rozwija się dialog
między wyznawcami wielkich religii
i niech wszyscy ludzie odkryją z radością,
że są Twymi dziećmi.
Niech z błaganiem Maryi, Matki narodów,
połączą się modlitwy apostołów
i chrześcijańskich męczenników,
sprawiedliwych ze wszystkich ludów ziemi
i wszystkich czasów,
aby Rok Święty był dla każdego człowieka
i całego Kościoła
źródłem nowej nadziei i radości
w Duchu Świętym.

Tobie chwała i cześć, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny i Najwyższy Boże!

Tobie, Ojcze wszechmogący,
początku wszechświata i człowieka,
przez Chrystusa, Żyjącego, Pana czasu i dziejów,
w Duchu, który uświęca wszystko,
chwała, cześć i uwielbienie,
dzisiaj i po wszystkie wieki.
Amen!

Na górę strony