Strona Katolicka Kazka Urbańczyka

Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia (1P 1,5)
Powrót do strony głównej
Powrót do strony katolickiej K.U.
Na dół strony
Chętnie poznam Twoje uwagi, napisz pod:   kazeku@poczta.onet.pl

Kościelne wspomnienia z Holandii
kwiecień 1986 - kwiecień 1987

 

S p i s    t r e ś c i :


 
O K O L I C Z N O Ś C I   P O B Y T U :
Roczne stypendium Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w zakresie podziemnego składowania odpadów promieniotwórczych
Miejsce pracy: ECN Petten,
Mieszkanie: Alkmaar
O    T E K Ś C I E :
Podczas rocznego pobytu w Holandii pisałem wiele listów. Pisałem na tematy zawodowe, dzieliłem się wrażeniami ze zwiedzania kraju, z wydarzeń codziennych. Poruszałem też w listach sprawy Kościoła w Holandii. Budziło to zainteresowanie, proszono, bym o Kościele pisał więcej. Więc starałem się pisać jak najwięcej, co widziałem i słyszałem. Zachowałem kopie większości listów.

Niezależnie od listów prowadziłem notatki. W pierwszych miesiącach obszerne i szczegółowe, później już skrótowe i coraz mniej kompletne.

Wobec niesłabnącego, mimo upływu lat, zainteresowania znajomych, gdy już miałem własny komputer, pomyślałem, że warto te fragmenty moich obserwacji, które dotyczą Kościoła w Holandii, zebrać w jedną całość. Dodatkowym bodźcem było, że dziś i w Polsce pojawiają się podobne problemy.

Starałem się, na ile możliwe, opierać na listach, bo rozszerzając skrótowo-hasłowe notatki we wspomnienia, mimo woli mogę im nadać nie ówczesne a dzisiejsze spojrzenie.

Spisywanie notatek i listów: - 1992
Ostateczna redakcja tekstu: - grudzień 1992 - maj 1993
W latach późniejszych jedynie drobne poprawki i uzupełnienia.
Powrót do strony głównej
Powrót do strony katolickiej K.U.
Powrót na górę strony