Kazek Urbańczyk
Strona Zespołu Posynodalnego

Dekalog
IX przykazanie
Nie pożądaj żony bliźniego twego.

Materiały dyskusyjne (wrzesień 2003)

Temat poprzedni   Spis treści   Temat następny
Powrót do strony katolickiej   Powrót do strony głównej
Chętnie poznam Twoje uwagi, napisz pod:   kazeku@poczta.onet.pl

Katechizm (punkty 2514-2533)

Góra strony     Życie     Stopka strony

1. W skrócie (2528-2533)

2. Na czym polega pożądanie?
Może ono oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. Teologia chrześcijańska nadała temu pojęciu szczególne znaczenie pragnienia zmysłowego, które przeciwstawia się wskazaniom rozumu ludzkiego.
Już w samym człowieku, ponieważ jest on istotą złożoną z ciała i duszy, istnieje pewne napięcie, toczy się pewna walka między dążeniami "ducha" i "ciała". Walka ta w rzeczywistości należy do dziedzictwa grzechu, jest jego konsekwencją i równocześnie jego potwierdzeniem. Jest częścią codziennego doświadczenia walki duchowej, w której chodzi o to, czy uczynki a zwłaszcza stałe usposobienie jest owocem ulegania czy też opierania się zbawczemu działaniu Ducha Świętego.
Pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa grzechu pierworodnego (Rdz 3, 11). Wywołuje ono nieporządek we władzach moralnych człowieka i nie będąc samo w sobie grzechem, skłania człowieka do popełniania grzechów.

3. Formy, jakie przybiera wstydliwość, są różne w różnych kulturach. Wszędzie jednak jawi się ona jako dostrzeżenie duchowej godności właściwej człowiekowi. Rodzi się ona wraz z dojrzewaniem sumienia osoby. Uczyć dzieci i młodzież wstydliwości oznacza budzić w nich poszanowanie osoby ludzkiej.

4. Czystość chrześcijańska domaga się oczyszczenia klimatu społecznego. Wymaga ona od środków społecznego przekazu informacji troszczącej się o szacunek i umiarkowanie. Czystość serca wyzwala z rozpowszechnionego erotyzmu i oddala od widowisk, które sprzyjają niezdrowej ciekawości i iluzji. To, co jest nazywane permisywizmem obyczajów, opiera się na błędnej koncepcji wolności ludzkiej; by mogła ona wzrastać, powinna najpierw pozwolić kształtować się przez prawo moralne. Należy wymagać od osób odpowiedzialnych za wychowanie, by nauczanie młodzieży obejmowało poszanowanie prawdy, przymioty serca oraz moralną i duchową godność człowieka.

5. Dobra nowina Chrystusowa odnawia ustawicznie życie i kulturę upadłego człowieka oraz zwalcza i usuwa błędy i zło, płynące z ciągle grożącego człowiekowi zwodzenia przez grzech. Nieustannie oczyszcza i podnosi obyczaje ludów, skarby i przymioty ducha każdego ludu czy wieku, niejako użyźnia od wewnątrz bogactwami z wysoka, umacnia, uzupełnia i naprawia w Chrystusie.

Życie

Góra strony     Katechizm     Stopka strony

1. Nie jest szczęśliwe sformułowanie katechizmowe, że samo pożądanie nie jest grzechem, jeśli pożądanie jest zakazane osobnym przykazaniem. Przykazania zakazują raczej konkretnych grzechów.
Raczej należy uważać, że IX przykazanie zakazuje intencji, snucia planów i zamiarów wymierzonych przeciwko cudzemu małżeństwu.

2. Dla przykładu: jeśli ukochana osoba wyszła za kogoś innego, nie ma konieczności wyrzeczenia się swej miłości. Można swe uczucie i wynikające z niego pragnienie zapewnienia szczęścia drugiej osobie przenieść na jej całą rodzinę, stać się jej przyjacielem, służyć pomocą...
Ale jeśli się to czyni z nadzieją, że ukochana osoba przeniesie swe uczucia na niego, że uda się ją nakłonić do niewierności, bądź porzucenia współmałżonka, w tym momencie grzeszy się przeciw IX przykazaniu.

3. Kultura masowa w większej części zdaje się być wprost wymierzona przeciw IX przykazaniu. Typowym przykładem są programy typu "reality show", jak Big Brother. Ale mentalność ignorująca istnienie IX przykazania kryje się również za dużą liczbę seriali telewizyjnych, czy filmów "ambitnego" kina. Jest to o tyle groźne, że widzowie sympatyzując z bohaterami filmowymi przejmują ich sposób widzenia spraw. Z początku dotyczy to sytuacji filmowych, ale później bywa stosowane we własnym życiu codziennym.

4. Również miłość uległa zwulgaryzowaniu i egocentryzmowi. Argumentuje się, że skoro miłość jest najwyższą wartością, to nie mogą jej stać na drodze takie "pruderyjne przeżytki", jak czystość, wierność i wstydliwość.
Na niezdrowych emocjach bazuje duża część reklam, stąd trudno oczekiwać poprawy tego stanu rzeczy, czy oczyszczenia klimatu społecznego.

5. Niewierność małżeńska i rozwody stały się czymś tak "normalnym i codziennym", że nawet osoby wierzące skłonne są na nich budować swoje plany życiowe.

6. Czy chrześcijanie będą w stanie oprzeć się tym negatywnym tendencjom świata?
Konieczna jest budowa środowisk, w których będą szanowane wartości bronione przez IX przykazanie. Ważne jednak, by środowiska takie nie odrzucały przy okazji, całej współczesności hurtem.

Góra strony     Katechizm     Życie