Kazek Urbańczyk
Strona Zespołu po-synodalnego

Maryja wzorem ewangelizacji

Materiały dyskusyjne (grudzień 2002)

Temat poprzedni     Spis treści     Temat następny
Powrót do strony katolickiej   Powrót do strony głównej
Chętnie poznam Twoje uwagi, napisz pod:   kazeku@poczta.onet.pl

Góra strony     Stopka strony

Nie udało się tematu uporządkować w kategoriach: Widzieć - Ocenić - Działać

1. Temat może wydawać się komuś banalny: po prostu Maryja jest wzorem dla każdego wierzącego, więc i dla ewangelizatora. Cóż można na ten temat powiedzieć, oprócz banałów?

2. Ale też temat może wydawać się naciągany. Czy może być wzorem ktoś, kto sam nie ewangelizował? Czy Maryja brała udział w ewangelizacji? Czy Pismo św. w ogóle wspomina o Maryi, jako ewangelizatorce?
Poza Łukaszowym opisem dzieciństwa Jezusa, Maryja w Ewangelii synoptycznych nie mówi ani słowa. A nawet towarzyszy krewnym Jezusa, chcącym przerwać Jego działalność. Czy na tym polega Ewangelizacja?
W Ewangelii wg św. Jana mówi tylko dwa zdania w Kanie Galilejskiej, nawet pod krzyżem milczy.
Ileż więcej zapisano słów np. Marty czy Marii Magdaleny?
Czy Maryja nie powinna być raczej patronką, gwiazdą przewodnią ewangelizacji? Dlaczego więc wzorem?

3. Maryja jednak była z Jezusem. To z niej się narodził. Ona była Mu matką. Ona była gospodynią w świętej rodzinie - gotowała, zmywała, sprzątała, szyła - wolna od grzechu w świętości życia codziennego. Obecna ze swym milczeniem także pod krzyżem. Jak i Chrystus Jezus ziemski z niej się narodził, tak i Kościół, czyli Chrystus w swym mistycznym ciele rodził z jej udziałem. Maryja była u początków Kościoła. Gdy u początków Kościoła apostołowie trwali na modlitwie, trwali razem z Maryją.

4. O Maryi warto pamiętać dziś, gdy do ewangelizacji nie wystarczy samo głoszenie, gdy ludziom potrzebny w dużo większym stopniu jest przykład świętego życia żywą wiarą. Tu właśnie Maryja jest wzorem.
Jest wzorem dla tych, co w ewangelizacji sami nie uczestniczą bezpośrednio, ale wspierają ją przez swe życie, czy przez modlitwę.

5. Czy słuszne jednak byłoby ograniczenie się do ziemskiego życia Maryi? Czyż jej prywatne objawienia, jak La Salette, Lourdes, Fatima, czy nasz Gietrzwałd, nie są w jakimś stopniu działaniem na rzecz ewangelizacji?
Jednak i w tym przypadku Maryja objawiająca się nie tyle jest wzorem ile inspiratorką. Inspiratorką wzywającą, do modlitwy, do pojednania, do pokuty.

6. Można powiedzieć, że Maryja jest wzorem poprzez przyjęcie wezwania Bożej Misji, przez odpowiedź, sposób odpowiedzi.

7. Pobożność maryjna była od najdawniejszych czasów obecna w liturgii Kościoła. Te wezwania i modlitwy również mają swoje miejsce i swoje znaczenie przy ewangelizacji. Duch Święty działa również poprzez Maryję i pobożność maryjną.

Nie widać jednak z powyższego żadnych konkretnych wniosków natury duszpasterskiej.

Góra strony